Hem

Skeviksstrands Båtklubb

Klubben är öppen för fastighetsägare i Stora Koviks Vägförening. Vi erbjuder bryggplatser för ca 50 medlemmar och vinteruppläggning på hamnplan, företrädesvis för större båtar. Vi har för närvarande inte plats för alla medlemmars båtar på hamnplan men de som har önskat har under de senaste åren fått plats.

Bryggplatslats som ej nyttjas av en medlem hyrs ut av klubben till boende i området och även närområdet kring Skeviksstrand.

För att bli medlem betalar man en insats. Halva insatsen återfås vid utträde när ny medlem väljs in. Styrelsen förvaltar kön av in- och utträdesintresserade.

För att bli medlem och vid intresse för att hyra, kontakta klubben genom att skicka ett mejl till ordforande@skeviksstrandsbatklubb.se.

Dokumenten du finner nedan ger mer information om avgifter, styrelse och hur klubben fungerar.


Betalningar till klubben görs på bankgiro 5637-4853, Skeviksstrands Båtklubb.

Nyheter

2023-09-15 Meddelande till medlemmar:


Kallelse till årsmöte


Årsmötet hålls 2023-10-14 efter avklarad arbetsplikt. Dokument inför årsmötet bifogas i detta mejl. Revisionsrapporten kommer att finnas tillgänglig under årsmötet.


Nuvarande ordförande, dvs. jag, författare till detta mejl har sålt sin båt och kommer att avgå som ordförande samt utgå ur styrelsen i och med stundande årsmöte. Valberedningen ,bestående av Max Ljungberg och Per Öberg, letar efter en ny ordförande och andra som skulle vilja delta i styrelsearbetet. Kontakta dem om du känner att du kan bidra till klubbens framtida välmående.


Som tidigare annonserats sker allmän torrsättning den 7e oktober med start kl 8.00. Kranbilen kommer kl 9.00 och tar som vanligt 800kr för lyft av båt och 400kr för lyft av mast. Medtag jämn och kontant betalning.


Den 14e oktober samlas vi kl 9.00 för att lyfta upp y-bommarna. Arbetsplikt/närvaroplikt gäller. Därefter håller vi årsmöte.


Ha en fortsatt skön sensommar!


Årsmöteshandlingarna kan du hitta under fliken medlemsmöten, här på hemsidan.2023-04-04 Meddelande till medlemmar:

Fördelning av bryggplatser för i år är klar och framgår av bifogad teckning i excel.

Kontrollera att uppgifterna på båttyp och mått samt telefonnummer stämmer. Om något är fel - hör av dig.

 

Uppställning av släpvagnar på hamnplan;

Släp som har stått med båt under den gångna vintern får ställas upp på hamnplan under sommaren mot en avgift på 500kr.

Släpet skall vara märkt med medlemmens namn.

Anmäl till ordförande om du planerar att ställa upp släpet på hamnplan i sommar.

 

Arbetsplikter;

Den 22 april med start kl 9.00 lägger vi i y-bommarna.

Ett antal y-bommar behöver flyttas så platsbredderna ska överensstämma med planen som har skickats ut per mejl  - de mellan följande platser;

A1-A2

B3-B4

C1-C2

C2-C3

C3-C4

D14-D15

Därefter får vi njuta av grillad korv enligt god tradition.

 

Om någon eventuellt inte kan delta den 22 april finns möjlighet att istället delta i räddningen an A-bryggans landgång som har havererat under vintern. 

Detta sker den 15e april med start kl 9.00. Vi behöver 6-8 starka personer till detta. Anmäl dig till ordförande om du hellre deltar den 15e eller vill hjälpa till även denna dag.

Deltagande i arbetsplikten är obligatoriskt. I samband med arbetsdagen kommer en medlemslista finnas tillgänglig där du ska pricka av din närvaro.

Undantag ges för sjukdom. Oanmäld och ej godkänd frånvaro leder till en avgift på 600kr per arbetstillfälle. (15e och 22a april räknas dock som samma tillfälle.)

 

Sjösättning;

6e maj med start av trailerbåtar kl. 8.00. Kranbilen kommer kl 9.00.

Kranbilslyft kostar 800kr och påmastning 400kr.


2023-03-13 Meddelande till medlemmar:

Bästa båtklubbsmedlemmar,


Fördelning av bryggplatser

Trots att vädret tycks vilja bevisa motsatsen närmar sig faktiskt båtsäsongen. Det är dags att fördela bryggplatserna och för detta behövs era anmälningar enligt följande;

  • Anmälningar skall skickas till ordforande@skeviksstrandsbatklubb.se senast 31a mars.
  • Permanenta medlemmar som hade bryggplats förra säsongen och som önskar detta för samma båt även för 2023 behöver inte skicka en anmälan.
  • Säsongsmedlemmar som önskar bryggplats 2023 skall skicka en anmälan oavsett om de hade bryggplats förra året.
  • Permanenta medlemmar som avstod sin bryggplats förra året men som vill ha plats 2023 skall skicka en anmälan med uppgift om båttyp.
  • Medlem som har bytt båttyp eller uppgivit fel bredd skall informera om aktuella båtdata. 


Utträde

Permanent medlem som vill säga upp sitt medlemskap slipper betala medlemsavgift för 2023 om uppsägningen kommer före 31a mars.


Sjösättning och arbetsplikt

Vi lägger i y-bommarna den 22a april med start kl 9.00. Arbetsplikt gäller samtliga medlemmar.

Allmän sjösättning äger rum den 6e maj med start kl 8.00.