Medlemsmöten

Extra medlemsmöte 2020-10-03

Mötet hölls för att behandla förslag till nya stadgar samt förslag för avgifter. Kallelse skickades ut med e-mejl tillsammans med information om upptagning. Mötesprotokollet återfinnes här.